Zabezpečuje

Okt
11

Slovenské športové hry transplantovaných a dialyzovaných

V dňoch 30.9.-2.10.2016 sa uskutočnili 1. Slovenské športové hry transplantovaných a dialyzovaných v príjemnom prostredí rekreačného strediska Zelená voda pri Novom Meste nad Váhom. Na podujatí sa zúčastnilo približne 80 pacientov a ich rodinných príslušníkov zo štyroch občianskych združení: Spoločnosť dialyzovaných a transplantovaných, DAR ŽIVOTA, Transplantovaná pečeň a Združenie pacientov s pľúcnou hypertenziou, o.z.Naše združenie reprezentovala Jana Guráňová aj s manželom Michalom.

Hlavný športový deň bol v sobotu 1.10. 2016, kedy organizátori v ranných hodinách otvorili celé podujatie za prítomnosti médií a špeciálneho hosťa Libora Charfreitaga, majstra Európy 2010 v hode kladivom. Počasie bolo priaznivé a väčšina disciplín sa  mohla uskutočniť na športovom ihrisku základnej školy v Novom Meste nad Váhom. Účastníci si mohli vybrať z rôznych disciplín, ako tenis, stolný tenis, vrh guľou, hod kriketkou, beh na 100 m, chôdza 3000m a šípky. Súťažiaci boli rozdelení do kategórií transplantovaných, dialyzovaných alebo zdravých účastníkov. Našim členom sa naozaj darilo a z prvých spoločných hier si odniesli až 5 diplomov. Jana Guráňová získala 1. miesto v hode kriketkou, 2. miesto v behu na 100 m a chôdzi 3000 m, 3. miesto v šípkach a Michal Guráň získal 2. miesto v šípkach. Patrí im veľká vďaka za úspešnú reprezentáciu nášho združenia.

V popoludňajších hodinách bola krátka prednáška doktorky MUDr. Zuzany Žilinskej, PhD. o transplantáciách a darcovstve orgánov, čo bolo aj hlavných posolstvom tohto podujatia. Celý projekt bol zameraný aj na podporu darcovstva orgánov a šírenie pozitívnej mienky prostredníctvom prizvaných médií.Veríme, že úspešný prvý ročník spoločných hier bude mať pokračovanie aj v ďalších rokoch a naše združenie na ňom nebude chýbať.

Sep
30

Úspešné kroky v kampani Výzva pre EÚ k darcovstvu orgánov a transplantácií

Orgánové darcovstvo a transplantácie sú životne dôležité nielen pri ochorení PAH, ale aj mnohých iných chorôb. Počet orgánov nedokáže zachrániť všetky životy. Podľa štatistík  Európskej Rady bolo v roku 2014 na čakacej listine v Európe 86 000 pacientov a každý deň zomrelo 16  ľudí čakaním na vhodný orgán. Kampaň zameraná na darcovstvo orgánov a rozvoj transplantačného programu v Európe bola spustená Na Výročnej konferencii PH 2015 v Barcelone sme sa rozhodli spustiť kampaň na zlepšenie darcovstva orgánov a transplantácií v Európe. Program bol prvýkrát predstavený v októbri 2015 európskou asociáciou PH (European pulmonary hypertension association) v októbri 2015 v Lisabone na oslavách Dňa Európskeho darcovstva orgánov.

    Návrh bol predložený Európskej komisii a EURORDIS.

Vďaka pozitívnej reakcii na výzvu k akcii získal návrh takmer 100 podporných listov rôznych organizácií v Európe, ale aj organizácií s PH mimo Európy. Aktívne sa zapojili  Európske inštitúcie pre choroby srdca, pľúc, obličiek, pečene, tenkého čreva.  Zo Slovenska podporili výzvu inštitúcie, ktorých sa táto problematika dotýka: Slovenská transplantologická spoločnosť, Národná transplantačná organizácia, Slovenská pneumologická a ftyzeologická spoločnosť, občianske združenia ZPPH, Dar života, Spoločnosť dialyzovaných a transplantovaných, OZ Transplantovaná pečeň, Šanca pre pečeň.Zorganizovaných bolo množstvo mítingov. Podarilo sa osloviť členov Európskeho parlamentu, predsedu EK pre zdravie.

Dôležitým výsledkom je, že  18. októbra za účasti zástupcov PHA Europe sa uskutoční podujatie v Európskom parlamente, cieľom ktorého budú prejednávané otázky darcovstva orgánov a transplantácií.

Program bude zameraný na 4 dôležité aspekty:
- Regulačné otázky (opt-in versus opt-out), člen Komisie EÚ
- Logistiku (organizácia, kapacity), Fafael Matsanz, Španielsko
- Medicínu (technická expertíza), Prof. Walter Klepetko, AKH, Viedeň
- Povedomie (edukácia verejnosti), Sally Johnson, NHS, USA

Očakávané výsledky:
- nové možnosti a väčšia viditeľnosť  pre transplantačný program na úrovni EÚ
- vytvorenie stálej pracovnej skupiny s ostatnými zriedkavými chorobami
- možnosti financovania novými farmaceutickými spoločnosťami
- zvýšenie záujmu  odborných spoločností (napr. ERS)

Veľký význam tejto kampane spočíva v tom, že po prvýkrát sa spojili organizácie s rôznymi chorobami a bojujú za spoločnú vec.

Sep
30

Výročná konferencia PHA Europe 2016

Výročná konferencia PHA Europe (APHEC) sa tohto roku uskutočnila ako zvyčajne v Hoteli Bell Air v Castelldefels (Barcelona, Španielsko) v dňoch 15.-18. septembra.

Prvý deň sa konalo výročné valné zhromaždenie, na ktorom prezident PHA Europe Luc Matthysen privítal 67 účastníkov z 33 zúčastnených krajín Európy (celkom je 36 krajín členom PHA Europe). Privítal tiež nových členov zo Srbska, Cypru a Kosova. Gery Fischer (exprezident) informoval o vývoji PHA Europe od roku 2003, jej doterajšej činnosti a čerpaní finančných prostriedkov za rok 2015, Predstavil tiež plány s finančných rozpočtom do budúceho roku. Pisana Ferrari následne urobila anketu k otázkam potrieb zamerania sa na činnosť v budúcnosti.

Cieľom konferencie je usmerňovanie lídrov národných organizácií a je to zároveň príležitosť pre zdieľanie informácií a skúseností, vzájomné učenie, vytváranie sietí, vzdelávanie a rozvoj zručností.Stretnutie malo rozsiahlu agendu, s prednáškami významných lektorov (Prof. Marc Humbert, Francúzsko – o význame a vplyve ERN-Lung, Prof. Maurice Beghetti, Švajč. – o detskej PH, Prof. Irene Marthe Lang, Rakúsko – o otázkach novej liečby a výskumov v oblasti CTEPH.

Prvý večer sa konalo slávnostné vyhodnotenie kampane Get breathless for PH, kde boli ocenené združenia s najlepšou kampaňou roka 2016 (1. miesto – Srbsko, 2. miesto – Macedónsko, 3. miesto – Ukrajina).

Prezentáciám hosťujúcich predstaviteľov priemyslu bol venovaný druhý deň konferencie. Aktivity GSK prezentoval Harry Rastedt, generálny manažér GSK vo Fínsku. O financovaní projektov White spot, Fellowship program, Time matter´s a ich revitalizácii hovoril Thomas Ernst, Bayer (Nemecko), Alessandro Maresta (Tal.) a Alma Rubio (Švajč.) predstavitelia spoločnosti Actelion zhodnotili výsledkych vzdelávacích programov PAHuman, Talk to, PH Library a informovali o klinickej štúdii kombinovanej liečby Macitentanu a Selexipagu pri liečbe CTEPH a Eisenmengerovho syndrómu. O nových štúdiách, nových možnostiach liečby, xenotransplantácii a regeneratívnej medicíne veľmi zaujímavo hovoril Tim Aldwinkle, predstaviteľ United Therapeutics z Londýna. Hosťujúcou lektorkou bola aj predstaviteľka malej vývojovej firmy Bellorophon Pharmaceuticals z New Yorku, ktorá hovorila o významnej testovacej štúdii inhalačného NO.

Posledný deň bol venovaný prezentáciám členov Rady PHA Europe – umeniu prezentovať, fundraisingu, právnej podpore, programe White Spot a podujatiam k Svetovému dňu PH. Prezidentka gréckej asociácie predstavila ich maskota Ponga s veľmi zaujímavým príbehom. Pisana Ferrari informovala o kampani na podporu darcovstva orgánov a transplantácií a pripravovaného podujatia v Európskom parlamente 18.10.2016, ktoré bude jednou z najvýznamnejších aktivít PHA Europe počas svojej existencie.

Sep
27

Edukačno-relaxačný pobyt v Kúpeľoch Sliač

Každoročne sa snažíme pripraviť čo najviac stretnutí pre členov nášho združenia, pretože sme si vedomí, že pravidelné stretávanie sa významne prospieva zvlášť pacientom. Všetko sa to ale odvíja od financií. Vďaka finančnej podpore Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v rámci dotačného programu v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky sme mohli aj v tomto roku v dňoch 4.-9. septembra zrealizovali 6-dňový edukačno-relaxačný pobyt v Kúpeľoch Sliač v Hoteli Palace.

Program bol zameraný na vzdelávanie, ktoré sa uskutočňovalo v dopoludňajších hodinách a odpoludnie bolo venované relaxačným cvičeniam. Snažili sme sa zostaviť program tak, aby bol pre pacientov primerane náročný. Radosť a pocit sebadôvery sme u účastníkov zvýšili počas tvorivých dielní. Maliarka Janka Schwarzbacherová s každým účastníkom viedla kurz a počas troch hodín každý namaľoval svoj obrázok priam umelecky. Vzdelávací program bol zameraný na informovanosť o liečbe a psychologickej podpore. Lektormi boli MUDr. Milan Luknár, kardiológ OZaT, NUSCH a klinická psychologička PhDr. Pavla Nôtová. Jeden deň bol venovaný informovanosti o činnosti združenia a diskusii k plánovaným aktivitám. Premietnuté boli filmy z podujatí k Svetovému dňu PH.

V odpoludňajších hodinách sme pre účastníkov pripravili pokračovanie yogového cvičenia, ktoré odborne viedol Robo Urgela, zakladateľ školy sebarozvíjania systém Talgar na Slovensku a autor terapeutického programu tradičných ozdravovacích praktík, s ktorým sme sa stretli už na jeseň minulého roka. Dva dni boli venované cvičeniam s Mgr. Pavlou Mizerovou, fyzioterapeutkou NUSCH.

Popri spomínaných aktivitách účastníci mali k dispozícii aj kúpeľné procedúry a prechádzky v okolí krásneho prostredia kúpeľov.

Fotodokumentácia je umiestnená v Galérii.

Aug
24

Tretia štafeta OTKD

Do tretice všetko dobré. A tak sme sa už po tretíkrát zapojili do štafetového behu Od Tatier k Dunaju prostredníctvom našich fanúšikov, bežcov, ktorí nám na trase dlhej 345 km darovali dych. Družstvo Pacienti s pľúcnou hypertenziou s kapitánom Michalom Gaplovským si napriek náročnej trati v tomto roku dokonca zlepšili svoj celkový čas o celých 26 minút, pretože do cieľa dobehli po 30 hod. a 45 minútach.

Beh bol odštartovaný v sobotu 20.8.2016 v Jasnej . Bežalo sa nepretržite 2 dni s výmenou štafety po cca 10 km priamo do Bratislavy. V cieli na Tyršovom nábreží ich v nedeľu 21.8. popoludní privítali členovia združenia s občerstvením. Predsedníčka združenia Iveta Makovníková im v mene všetkých pacientov úprimne poďakovala a odovzdala im darčeky od ZPPH.

V tomto roku bola generálnym partnerom podujatia Všeobecná úverová banka, ktorá sa rozhodla vdýchnuť tú správnu atmosféru behu a sponzorovať výrobu videofilmu. Oslovila 8 vedúcich tímov (vrátane nášho tímu), ktorí svojim behom podporovali hendikepovanú skupinu ľudí. Urobili s nimi krátky rozhovor a monitorovali ich beh počas súťaže. Takto celá myšlienka nadobudla väčší rozmer a pre nás je to ďalšia výborná šanca ako upozorniť verejnosť na PH.

https://vimeo.com/180504594

Všetci členovia tímu dobehli do cieľa s úsmevom, čo svedčilo o ich spokojnosti. Napriek náročnosti trasy, podali obdivuhodné výkony. S hrdosťou reprezentovali pacientov a aj takýmto spôsobom sa pričinili o šírenie povedomia o PH. Úprimne ďakujeme za obetavosť všetkým členom tímu, držíme palce v ďalších súťažiach a tešíme sa spolu s našimi priaznivcami na ďalší úspešný rok.


http://www.pluska.sk/regiony/08/bezali-od-tatier-k-dunaju-odvazlivci-si-trati-poradili-so-slnkom-dazdom-aj-kopcami.html

Fotodokumentáciu si môžete pozrieť tu

Jún
19

Výstup na Brestovú – kampaň Get breathless for PH

Najväčšou udalosťou tohto roka v rámci európskej informačnej kampane Get breathless for pulmonary hypertension bol Výstup na Brestovú. Nadviazali sme na mimoriadne úspešný minuloročný výstup na Rysy.

3. júna 2016 sa v Hoteli Primula, Zverovka zišlo 96 účastníkov podujatia, ktorí sa rozhodli podporiť kampaň na zviditeľnenie málo známeho, zriedkavého ochorenia, pľúcnej artériovej hypertenzie. Vo večerných hodinách sa uskutočnil informačný seminár o význame podujatia, PH a jej typoch, upozornenie na kampaň Breath of success cez pacientku 8 rokov po endarterektómii, premietnutý bol film o detskej PH „S úsmevom to ide ľahšie“a turisti boli oboznámení s bezpečnosťou pri vysokohorskej turistike členom Horskej záchrannej služby.

Dňa 4. júna sa uskutočnil samotný výstup na Brestovú. Výstup absolvovalo 91 účastníkov. Potešujúce je, že z tohto počtu to bolo 27 lekárov a zdravotníkov z NÚSCH, ktorí do kampane zapojili aj svoje rodiny., Podujatia sa zúčastnili aj 4 zástupcovia spoločnosti Actelion a 1 zo spoločnosti MSD. Účastníkov výstupu sprevádzali dvaja dobrovoľníci Horskej záchrannej služby. Na vrchol Brestovej vyniesli „nosiči“ tabuľky s fotografiami 17 pacientov a tak vzdali úctu ľuďom, ktorí už po prejdení pár metrov majú akútny problém s dychom. Aspoň takto symbolicky prepožičali svoj dych tým, ktorí o neho denno-denne bojujú. Približne štvorhodinovú túru na vrchol absolvovali aj Iveta Makovníková a Jana Guráňová, pacientky po transplantácii pľúc. Úžasný výkon podala Katka Gregušová a Zuzka Čižmanská, pacientky s ochorením PAH, ktoré vyšli ny vrchol Brestovej. 8 pacientov s PH sa vyviezlo sedačkovou lanovkou na hornú stanicu lyžiarskeho strediska , ktorá sa nachádza vo výške približne 1500 m n.m., odkiaľ pozorovali účastníkov výstupu.

Prevýšenie výstupu bolo 970 m. Výborná nálada, radosť z turistikya poslanie výstupu spojila energie všetých účastníkov, ktorí sa síce unavení, ale s výborným pocitom vrátili do hotela.

Vo večerných hodinách sa uskutočnilo neformálne vyhodnotenie podujatia s tombolou a odovzdaním pamätných listov. Na záver podujatia náladu znásobilo vystúpenie goralského folklórneho súboru Brezovica, ktorý rozospieval a roztancoval prítomných.. Účastníci sa mohli odfotiť a vďaka zapožičaniu fotokiosku od Cewe Fotolab každý účastník si mohol odniesť nejakú fotografiu z podujatia.

Výstupu sa zúčastnila verejnoprávna televízia RTVS a natáčala reláciu Televíkend.
https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/10091/99200od 17:16 min

Generálnymi partnermi podujatia boli Actelion Pharmaceuticals, Bayer HealthCare a MSD. Ďalší partneri GSK a Cewe Fotolab.

Fotodokumentácia http://phaslovakia.org/vystup-na-brestovu/
Video https://www.youtube.com/watch?v=O0VrV8DsVjk

Máj
23

Zapojte sa do Slovenských hier transplantovaných

Spoločnosť dialyzovaných a transplantovaných v spolupráci s občianskym združením DAR ŽIVOTA, Transplantovaná pečeň a Združenie pacientov s pľúcnou hypertenziou, o.z. organizuje tohto roku 1. ročník Slovenských športových hier transplantovaných a dialyzovaných, ktorý sa uskutoční v dňoch 30.9.-2.10.2016 v prijemnom prostredí rekreačného strediska Zelená voda pri Novom Meste nad Váhom. Ubytovanie je zabezpečené v hoteli Perla a penzióne Margaréta.

Cieľom podujatia je
- športové a kultúrne vyžitie v kruhu priateľov,
- zlepšenie fyzickej a psychickej kondície transplantovaných a dialyzovaných pacientov,
- podpora transplantačného programu,
- šírenie pozitívnej mienky o transplantáciách a darcovstve orgánov,
- kvalifikácia na medzinárodné športové podujatia

Veríme, že športové podujatie prispeje k zvyšovaniu kvality života pacientov a vzájomnému zblíženiu názorov medzi pacientmi, rodinnými príslušníkmi a odbornou a laickou verejnosťou.

Viac informácií sa dozviete z pozvánky, kde sú uvedené organizačné pokyny.

Pozvánka
Prihláška

Máj
19

Svetový deň pľúcnej hypertenzie 2016

5. máj bol uznaný a vyhlásený za Svetový deň pľúcnej hypertenzie v roku 2012. Je to významný krok vpred v konsolidácii celosvetového povedomia o pľúcnej hypertenzii (PH). Svetový deň PH sa zameriava na zlepšenie kvality života a očakávanú dĺžku života u viac ako 25 miliónov ľudí, ktorí žijú s PH po celom svete. Pľúcna hypertenzia je vážne, nevyliečiteľné ochorenie, ktoré je ťažko diagnostikovateľné. Existuje mnoho druhov PH, vrátane idiopatickej PH a dedičnej PH, ktoré sú považované za zriedkavé ochorenia. Avšak PH je najčastejšie dôsledkom ďalších zdravotných problémov. Bez ohľadu na typ, pľúcna hypertenzia je definovaná ako zvýšenie krvného tlaku v pľúcnych cievach. Jedná sa o závažné ochorenie s výrazne zníženou toleranciou záťaže; pľúcna hypertenzia nakoniec vedie k srdcovému zlyhaniu a predčasnému úmrtiu.

V tento deň každoročne spúšťame kampaň po celom svete a rôznymi spôsobmi informujeme verejnosť o ochorení. Kampaň pokračuje počas celého roka. Naše združenie pri tom nesmie chýbať. Tohto roku sa zapájame do európskej kampane Get breathless for PH, aby sme športovými aktivitami upozornili na pľúcnu hypertenziu a sprostredkovali informácie zvlášť tým, ktorí to potrebujú najviac, ľuďom, ktorí potrebujú včasnú a správnu diagnostiku.

3. mája sme usporiadali tlačovú konferenciu v Štúr café v Bratislave za účasti niekoľko desiatok novinárov. O PAH hovoril MUDr. Milan Luknár, kardiológ Centra pre PAH pri OZaT NÚSCH v Bratislave. Predsedníčka ZPPH Mgr. Iveta Makovníková informovala o cieľoch združenia a problémoch, s ktorými pacienti bojujú. Pacientske príbehy členov združenia Jarky Ďurišovej a Daniela Káčera utvrdili novinárov o vážnosti ochorenia.

Medializácia:
http://www.teraz.sk/slovensko/modrejuce-pery-plucna-hypertenzia-prizna/194994-clanok.html
http://www.cas.sk/clanok/395764/modraju-vam-pery-mozu-upozornovat-na-vazne-ochorenie/
http://www.webnoviny.sk/zdravie/clanok/1062857-vo-stvrtok-je-svetovy-den-plucnej-hypertenzie/
http://spravy.pozri.sk/clanok/Modrejuce-pery-m%C3%B4zu-upozornovat-na-vazne-ochorenie/409943
http://www.modernysvet.sk/2016/05/kedy-hovorime-o-plucnej-arteriovej-hypertenzii/
http://www.modernysvet.sk/2016/05/plucna-arteriova-hypertenzia-moze-postihnut-kohokolvek-a-kedykolvek/
http://www.zdravie.sk/clanok/55506/vo-stvrtok-je-svetovy-den-plucnej-hypertenzie
http://www.nusch.sk/sk/763/plucna-hypertenzia-je-nevylicitelne-ochorenie-ktore-konci-transplantaciou-pluc
http://www.inakobdareni.sk/rubriky/category/aktivity/article/vystup-na-brestovu.xhtml
http://www.24hod.sk/modrejuce-pery-mozu-upozornovat-na-vazne-ochorenie-cl434826.html
http://vysetrenie.zoznam.sk/cl/1000663/1545023/Nikdy-nas-neopusti-a-oberie-o-zivot–Toto-ochorenie-nemusia-lekari-rozpoznat-
http://lekar.pluska.sk/clanky/plucna-hypertenzia
https://www.facebook.com/lekar.sk/?fref=ts
http://webmagazin.teraz.sk/zdravie/modrejuce-pery-mozu-upozornovat-na/5957-clanok.html
http://www.lenprezdravie.sk/clanok-3393.html

4. mája Iveta Makovníková a Daniel Káčer boli pozvaní do živého vysielania relácie Teleregina v Banskej Bystrici, ktoré vysielala televízia STV2 v dvoch reprízach. Popri rozhovore boli pustené dva filmy. Nový film “S úsmevom to ide ľahšie” bol o 4-ročnom Maťkovi, ktorý v časenatáčania bol na kontinuálnej liečbe. Jeho stav sa však zhoršil a musel absolvovať operáciu srdiečka, aby mu lekári zachránili život. Maťko slávil v čase vysielania práve svoje 4. narodeniny. Druhý film bol o Danielovi – počas rozhovoru premietali 2. a 3. časť filmu “Danielov život s PAH”.

Po ukončení vysielania Iveta Makovníková poskytla rozhovor pre rádio Regina o priebehu svojho ochorenia a problémoch, ktoré prináša ochorenie PAH, ale aj stav po transplantácii pľúc.

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/10363/94468

Podporili nás aj športovci – bežci a nadšenci adrenalínového športu. Bežci v tričkách Get breathless for PH nás reprezentovali v súťažiach ČSOB Maratón, Národný beh Devín – Bratislava, Šamorínska bežecká liga, PSA City Trnava, World Run, Vltava Run, beh FMUK RUN na Železnej studienke. Podarilo sa nám tiež nadviazať kontakt so skupinou nadšencov pre adrenalínové a outdoorové športy z OZ Na hrane. Títo mladí ľudia nám darovali svoj dych pri príležitosti lezeckej súťaže na umelej stene Majster Slnečných hodín. Veríme, že spolupráca bude pokračovať aj naďalej.

V súčastnosti sa pripravujeme na najvýznamnejšiu tohtoročnú aktivitu Výstup na Brestovú, ktorý sa uskutoční 4. júna. Tešíme sa na spoločnú aktivitu nadšencov turistiky, ktorí umožnia pacientom s PH symbolicky vystúpiť na jeden z najvyšších štítov Západných Tatier. Doteraz je prihlásených 92 účastníkov a veríme, že počet sa ešte zvýši.

Informačný leták

    Srdečne pozývame všetkých záujemcov!

Máj
16

Vedieť viac – diskusné fórum

V kampani na zlepšenie darcovstva orgánov a zvýšenie transplantácií sa tohto roku pokračuje pod záštitou OZ Dar života a Slovenskej transplantologickej spoločnosti. Spoluorganizátormi sú občianske združenia, ktoré združujú pacientov po orgánových transplantáciách – ZPPH, o.z., STaD, OZ Transplantovaná pečeň. Spoločne pokračujeme v kampani už tretí rok. Tentokrát sme vytvorili projekt „Vedieť viac“ formou diskusného fóra, ktorý je určený poslucháčom vysokých škôl a univerzít so zdravotníckym zameraním.

Mnohí poslucháči sa takto po prvýkrát stretnú s témou, o ktorej sa v spoločnosti málo hovorí. Ľudia sa všeobecne snažia tejto téme vyhnúť, snáď preto, lebo súvisí so smrťou. Súvisí však aj s pokračovaním života, s obrovskou šancou pre tých, ktorí čakajú na túto jedinú a poslednú šancu na život. Téma darcovstva orgánov je na Slovensku stále značne tabuizovaná, spájaná s predsudkami, ale aj nelichotivými kauzami a množstvom skreslených informácií. Preto v tejto téme pokračujeme a otvárame diskusie, aby verejnosť pochopila dôležitosť a význam darcovstva orgánov. Projekt je postavený tak, aby študenti dostali odpovede na otázky od odborných lekárov z transplantačných centier, ale aj od príjemcov – pacientov po transplantácii pľúc, pečene, obličky a srdca.

Už sa uskutočnili diskusné fóra – na SZU v Bratislave, FZ KU v Ružomberku a SZU v Banskej Bystrici. na UKF v Nitre a predpokladáme uskutočnenie ďalších odborných seminárov na jeseň tohto roku.

Najzaujímavejšie sú otázky týkajúce sa kritérií odberov orgánov a ochrany práv darcu. Organizátori sa nesnažili o mentorovanie, ani agitáciu, chceli len poskytnúť informácie a tento zámer sa podaril. Darovanie orgánov má obrovský význam. Jeden darca môže zachrániť až sedem životov. Zároveň dáva nádej tým, ktorí sú na túto liečbu odkázaní. Slovensko sa dlhodobo ocitá na konci rebríčka počtu vykonaných transplantácií v Európe.

Organizátori opakovane vyzývali poslucháčov, aby si informácie neponechali pre seba. Aby sa s nimi podelili so svojimi blízkymi, príbuznými, známymi, aby o tejto problematike hovorili viac.

Máj
07

Kampaň Thunderclap

V online kampani na svetoznámej platforme Thunderclap podporilo Svetový deň pľúcnej hypertenzie vyše 450 ľudí, čo nám pomohlo dosiahnuť až vyše 500 tisíc ľudí.

Older posts «