Pre pacientov

Španielske združenie PH (Asociación Nacional de Hipertensión Pulmonar-ANHP) prišlo v roku 2011 s myšlienkou celosvetovej oslavy dňa PH, ktorá by pomohla zvýšiť povedomie a prispieť k boju proti PH bez ohľadu na hranice a národnosti. PHA, PHA Európa a Latinská PH spoločnosť sa okamžite pridali  k tejto iniciatíve a podporujú 5.máj za Svetový deň pľúcnej  hypertenzie. Slovensko v zastúpení Združdenia pacientov s PH,  ako jedna z prvých európskych krajín, sa pridalo k tejto podpore.

PH je smrteľné ochorenie. Pacient s neliečenou PH  má životnosť kratšiu ako 3 roky. Veľa sa   urobilo v oblasti liekov na liečbu PH a v súčasnosti máme celý rad liečiv, ktoré dávajú nádej pre mnoho pacientov s PH a pomáhajú  im prežiť obávané kritériá 1, 3, 5 a 9 rokov po stanovení diagnózy. Musíme sa  poďakovať lekárom a výskumníkom, ktorí sa zaujímali o PH. Ich práca pomohla lepšie pochopiť toto ochorenie a nájsť nové molekuly pre farmakologické výrobky, ktoré zásadne zmenili liečbu a predĺžili pacientom život.

Avšak, cesta k nájdeniu lieku je ešte dlhá, a ak sa pozrieme na rôzne aspekty PH po celom svete, scenár je otrasný. Väčšina krajín nikdy nepočula o PH, ceny liečiv sú mimo dosahu jednotlivcov, poisťovne neposkytujú plnú úhradu špeciálnych liekov.

Ak by sme urobili hrubý odhad, najkonzervatívnejšie čísla by nám ukázali, že  takmer 100 osôb denne zomiera na neadekvátnu liečbu PH.

Prvá oslava Svetového dňa pľúcnej hypertenzie bude v pamäti všetkých našich blízkych, ktorí zomreli v boji s PH a neznámym obetiam choroby. Ale budeme tiež oslavovať bod obratu, pretože väčšina krajín sa snaží pripraviť lepšiu budúcnosť zvýšením povedomia  o PH po celom svete a šírením poznatkov o najnovších výskumoch a tak pomôcť zachraňovať životy pacientov s týmto ochorením.