Zabezpečuje

Diagnostika

Diagnostika pľúcnej hypertenzie pozostáva z množstva náročných vyšetrení, ktorých cieľom je potvrdiť alebo vylúčiť dané ochorenie. V prípade potvrdenia ochorenia je potrebné zistiť, z akej príčiny ochorenie vzniklo. Viac sa dozviete z nasledujúcej brožúry.

Diagnostika PH – brožúra