Zabezpečuje

Čo je pľúcna hypertenzia

Pľúcna hypertenzia (PH) je chronické ochorenie pľúcnych artérií charakterizované vzostupom tlaku v pľúcnom riečisku, progresívnym zlyhávaním pravého srdca, významne zhoršenou kvalitou života a predčasnou smrťou. Presná a včasná diagnóza spojená s včasnou liečbou môže postihnutým zachrániť život. Nebývalý rozmach vedomostí v oblasti patogenézy a diagnostiky pľúcnej hypertenzie otvoril v posledných desiatich rokoch nové horizonty liečebného ovplyvnenia. Do klinickej praxe sa zaviedla tzv. špecifická liečba (prostanoidy, antagonisty endotelínových receptorov, inhibítory fosfodiesterázy), ktorá ovplyvňuje patomechamizny ochorenia, a tak zásadne mení liečebnú stratégiu, zlepšuje klinický priebeh a predlžuje život.

Symptómy PH môžu byť rôzne, napríklad dýchavičnosť, únava či závrat. Pri vykonávaní bežných, každodenných aktivít musí vaše srdce pracovať intenzívnejšie, aby pumpovalo krv krvnými cievami do pľúc, ktoré sú kvôli PH zúžené. Keď musí pravá časť srdca pracovať intenzívnejšie, môže sa abnormálne zväčšiť a tým stratiť schopnosť efektívneho pumpovania krvi. Požiadavky na výkonnosť sa zväčšujú a vedú k väčšej záťaži srdca, čo môže viesť k jeho zlyhaniu. Preto je PH závažné ochorenie, ktorého prejavy sa časom zhoršujú. Návrat k normálnemu fungovaniu nie je kvôli progresívnemu stupňovaniu sa choroby možný. Práve preto je rýchlosť prístupu k efektnej a skorej liečbe veľmi dôležitá.

Existuje mnoho vynikajúcich prác o patogenéze, diagnostike a aj liečbe PH. Z množstva odborných prác dostupných na Internete pre ilustráciu sme vybrali tieto:

NOVÉ TERAPEUTICKÉ MOŽNOSTI PĽÚCNEJ ARTÉRIOVEJ HYPERTENZIE

Princípy modernej liečby pľúcnej artériovej hypertenzie

Moderná liečba pľúcnej hypertenzie

Pridaj komentár

Your email address will not be published.


*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>