Zabezpečuje

Dec
03

Kampaň Time matters / Na čase záleží

Time Matters / Na čase záleží potrebuje vašu pomoc pri oboznamovaní celosvetovej verejnosti s diagnózou pľúcnej hypertenzie. PH je závažné ochorenie, ktorého prejavy sa časom zvýrazňujú. Návrat k normálnemu fungovaniu nie je kvôli postupnému zhoršovaniu sa choroby možný. Práve preto na čase záleží a rýchlosť prístupu k účinnej a včasnej liečbe je veľmi dôležitá. Diagnóza… Continue reading »